Incidence of distal radius fracture in a general population in southern Sweden in 2016 compared with 2001

M. Ali, A. Eiriksdottir, M. Murtadha, A. Åkesson, I. Atroshi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Incidence of distal radius fracture in a general population in southern Sweden in 2016 compared with 2001”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap