Incidence of malignancy in patients treated for antineutrophil cytoplasm antibody-associated vasculitis: follow-up data from European Vasculitis Study Group clinical trials.

Caroline Heijl, L Harper, O Flossmann, I Stücker, Dgi Scott, R A Watts, Peter Höglund, Kerstin Westman, A Mahr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat