Incidence, Predictors, and Success of Ventricular Tachycardia Catheter Ablation in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (from the Nordic ARVC Registry)

Morten K. Christiansen, Kristina H. Haugaa, Anneli Svensson, Thomas Gilljam, Trine Madsen, Jim Hansen, Anders G. Holst, Henning Bundgaard, Thor Edvardsen, Jesper H. Svendsen, Pyotr G. Platonov, Henrik K. Jensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Incidence, Predictors, and Success of Ventricular Tachycardia Catheter Ablation in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (from the Nordic ARVC Registry)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology