Incontinence in patients with underactive bladder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)293-294
Antal sidor2
TidskriftInternational Neurourology Journal
Volym24
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här