Increased C-Telopeptide Cross-linking of Tendon Type I Collagen in Fibromodulin-deficient Mice.

Sebastian Kalamajski, Cuiping Liu, Viveka Tillgren, Kristofer Rubin, Åke Oldberg, Jyoti Rai, MaryAnn Weis, David R Eyre

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

205 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased C-Telopeptide Cross-linking of Tendon Type I Collagen in Fibromodulin-deficient Mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar