Increased cancer risk in families with pediatric cancer is associated with gender, age, diagnosis, and degree of relation to the child

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased cancer risk in families with pediatric cancer is associated with gender, age, diagnosis, and degree of relation to the child”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap