Increased cancer risk in the offspring of women with colorectal carcinoma. A Swedish Register-Based Cohort Study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1061-3
Antal sidor3
TidskriftCancer
Volym91
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2001 mars 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här