Increased consumer fitness following transfer of toxin tolerance to offspring via maternal effects

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

125 Citeringar (SciVal)
258 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased consumer fitness following transfer of toxin tolerance to offspring via maternal effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi