Increased expression of cyclin A1 protein is associated with all-trans retinoic acid-induced apoptosis.

Jenny Ekberg, Cecilia Brunhoff, Marcus Järås, Xiaolong Fan, Göran Landberg, Jenny L Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

146 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1330-1339
TidskriftInternational Journal of Biochemistry & Cell Biology
Volym38
Nummer8
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här