Increased healthcare utilization costs following initiation of insulin treatment in type 2 diabetes: A long-term follow-up in clinical practice

Almina Kalkan, Johan Bodegard, Johan Sundström, Bodil Svennblad, Carl Johan Östgren, Peter Nilsson-Ehle, Gunnar Johansson, Mattias Ekman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Aims: To compare long-term changes in healthcare utilization and costs for type 2 diabetes patients before and after insulin initiation, as well as healthcare costs after insulin versus non-insulin anti-diabetic (NIAD) initiation. Methods: Patients newly initiated on insulin (n. =2823) were identified in primary health care records from 84 Swedish primary care centers, between 1999 to 2009. First, healthcare costs per patient were evaluated for primary care, hospitalizations and secondary outpatient care, before and up to seven years after insulin initiation. Second, patients prescribed insulin in second line were matched to patients prescribed NIAD in second line, and the healthcare costs of the matched groups were compared. Results: The total mean annual healthcare cost increased from €1656 per patient 2 years before insulin initiation to €3814 seven years after insulin initiation. The total cumulative mean healthcare cost per patient at year 5 after second-line treatment was €13,823 in the insulin group compared to €9989 in the NIAD group. Conclusions: Initiation of insulin in type 2 diabetes patients was followed by increased healthcare costs. The increases in costs were larger than those seen in a matched patient population initiated on NIAD treatment in second-line.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)184-192
TidskriftPrimary Care Diabetes
Volym11
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Increased healthcare utilization costs following initiation of insulin treatment in type 2 diabetes: A long-term follow-up in clinical practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här