Increased HPV detection by the use of a pre-heating step on vaginal self-samples analysed by Aptima HPV assay

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased HPV detection by the use of a pre-heating step on vaginal self-samples analysed by Aptima HPV assay”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Psychology