Increased mortality in prostate carcinoma and smoking-related disease after parietal cell vagotomy: A long-term follow-up study

Kristina Åhsberg, Håkan Olsson, Christer Staël von Holstein

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat