Increased Mortality Of Naive Varanid Lizards After The Invasion Of Non-Native Cane Toads (Bufo Marinus)

Beata Ujvari, Thomas Madsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased Mortality Of Naive Varanid Lizards After The Invasion Of Non-Native Cane Toads (Bufo Marinus)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap