Increased Soluble Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor (suPAR) Levels in Plasma of Suicide Attempters.

Filip Ventorp, Anna Gustafsson, Lil Träskman Bendz, Åsa Westrin, Lennart Ljunggren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

233 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat