Increased thrombin generation in women with a history of preeclampsia

R. Rafik Hamad, J. Curvers, Erik Berntorp, M. J. Eriksson, K. Bremme

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased thrombin generation in women with a history of preeclampsia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap