Increasing number of long-lived ancestors marks a decade of healthspan extension and healthier metabolomics profiles

Niels van den Berg, Mar Rodríguez-Girondo, Ingrid Kirsten van Dijk, P. Eline Slagboom, Marian Beekman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increasing number of long-lived ancestors marks a decade of healthspan extension and healthier metabolomics profiles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology