Incremental Costs for Psoriasis and Psoriatic Arthritis in a Population-based Cohort in Southern Sweden: Is It All Psoriasis-attributable Morbidity?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To estimate incremental costs for patients with psoriasis/psoriatic arthritis (PsO/PsA) compared to population-based referents free from PsO/PsA and estimate costs attributable specifically to PsO/PsA.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)640-647
TidskriftJournal of Rheumatology
Volym43
Nummer3
Tidigt onlinedatum2016 jan. 15
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Incremental Costs for Psoriasis and Psoriatic Arthritis in a Population-based Cohort in Southern Sweden: Is It All Psoriasis-attributable Morbidity?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här