Independent Spike Models: Estimation and Validation

Fredrik Regland, Erik Lindström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

We apply a class of Markov switching models (independent spike models) to six European electricity markets and two European gas markets. This paper extends the current framework by introducing Gamma distributed spikes, which improves the fit for most energy markets. The models are quite complex. The robustness of the estimates is therefore evaluated using three different estimation strategies: direct maximization of the likelihood function, the Expectation-Maximization algorithm, and Markov Chain Monte Carlo (MCMC). The seasonal variation is corrected for by using the month-ahead forward price as a predictor. The models provide good empirical results for most markets.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)180-196
TidskriftFinance a Úver
Volym62
Utgåva2
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Independent Spike Models: Estimation and Validation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här