Individen i en dubbel process

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

This chapter discusses the consequences for a long-term sick individual when rehabiliation back to work fails and where she is objectified in a double-sided process. She is objectified first as a "sick body" before the medical authorities charged with producing health. Second she is objectified in terms of her rehabilitation to work, when given the responsibility to find the "healthy" part of her self capable of working, if even part-time.
Bidragets översatta titel Caught in a double-sided process
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationRehabillitering och välfärdspolitik
RedaktörerRafael Lindqvist, Antoinette Hetzler
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor97-116
ISBN (tryckt)91-44-034645
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Individen i en dubbel process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här