Individual differences in biocompatibility responses to hemodialysis

N R Skröder, Per Kjellstrand, Björn Holmquist, C M Kjellstrand, Stefan H Jacobson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)521-530
TidskriftInternational Journal of Artificial Organs
Volym17
StatusPublished - 1994

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här