Individual need and societal claims: Challenging the understanding of universalism versus selectivism in social policy

Sara Hultqvist, Katarina Hollertz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Individual need and societal claims: Challenging the understanding of universalism versus selectivism in social policy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap