Individualisation in Swedish Adult Education and the Shaping of Neo-liberal Subjectivities

Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm, Magnus Dahlstedt, Fredrik Sandberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Individualisation in Swedish Adult Education and the Shaping of Neo-liberal Subjectivities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap