Individualized monitoring of drug bioavailability and immunogenicity in rheumatoid arthritis patients treated with the tumor necrosis factor alpha inhibitor infliximab

Klaus Bendtzen, Pierre Geborek, Morten Svenson, Lotta Larsson, Meliha C. Kapetanovic, Tore Saxne

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

340 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Individualized monitoring of drug bioavailability and immunogenicity in rheumatoid arthritis patients treated with the tumor necrosis factor alpha inhibitor infliximab”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap