Individuell utveckling genom kollegial handledning. Hälsofrämjande metoder inom välfärdens kontaktyrken

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
FörlagLund University (Media-Tryck)
UppdragsgivareHelsingborgs stad
Antal sidor40
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-627-2
ISBN (tryckt)978-91-7895-626-5
StatusPublished - 2020 sep. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här