Induction dose of propofol in patients using cannabis.

Per Flisberg, M J Paech, T Shah, T Ledowski, I Kurowski, R Parsons

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

48 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Induction dose of propofol in patients using cannabis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap