Induction of interferon-β and interferon signaling by TRAIL and Smac mimetics via caspase-8 in breast cancer cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Induction of interferon-β and interferon signaling by TRAIL and Smac mimetics via caspase-8 in breast cancer cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology