Induction of interferon-β and interferon signaling by TRAIL and Smac mimetics via caspase-8 in breast cancer cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat