Inequality in social mobility in Southern Europe. Evidence of Class Ceiling in the area of Barcelona, 16th-19th centuries

Gabriel Brea-Martinez, Joana-Maria Pujadas-Mora

Forskningsoutput: Working paper/PreprintPreprint (i preprint-arkiv)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inequality in social mobility in Southern Europe. Evidence of Class Ceiling in the area of Barcelona, 16th-19th centuries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences