Infants under the age of six months with acute mastoiditis. A descriptive study of 15 years in Sweden.

Karin Stenfeldt, Frida Enoksson, J Stalfors, M Hultcrantz, Ann Hermansson, A Groth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To investigate the occurrence, clinical signs and outcome of acute mastoiditis in infants under the age of 6 months in Sweden between the years 1993-2007.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1119-1122
TidskriftInternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
Volym78
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Infants under the age of six months with acute mastoiditis. A descriptive study of 15 years in Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här