Infection biology of the plant pathogenic fungus Bipolaris sorokiniana

Dace Apoga

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Infection biology of the plant pathogenic fungus Bipolaris sorokiniana”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology