Inferior Outcome of Lumbar Disc Surgery in Women due to inferior preoperative status - A Prospective Study in 11.237 Patients.

Fredrik Strömqvist, Björn Strömqvist, Bo Jönsson, Magnus Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Analysis of prospectively collected data in a national register.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1247-1252
TidskriftSpine
Volym41
Nummer15
Tidigt onlinedatum2016 feb. 6
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Inferior Outcome of Lumbar Disc Surgery in Women due to inferior preoperative status - A Prospective Study in 11.237 Patients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här