Inferior Outcome of Lumbar Disc Surgery in Women due to inferior preoperative status - A Prospective Study in 11.237 Patients.

Fredrik Strömqvist, Björn Strömqvist, Bo Jönsson, Magnus Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inferior Outcome of Lumbar Disc Surgery in Women due to inferior preoperative status - A Prospective Study in 11.237 Patients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Mathematics