Inflammatory Alveolar Type 2 Cells in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Impairing or Improving Disease Outcome?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)621-622
Antal sidor2
TidskriftAmerican Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology
Volym67
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här