Inflammatory biomarkers predicting prognosis in patients with acute dyspnea.

Karolin Wiklund, Klas Gränsbo, Nathalie Lund, Marjaneh Peyman, Lena Tegner, Maria Toni-Bengtsson, Mattias Wieloch, Olle Melander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The objective was to identify inflammatory biomarkers that predict risk of 90-day mortality in patients with acute dyspnea.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)370-374
TidskriftAmerican Journal of Emergency Medicine
Volym34
Nummer3
Tidigt onlinedatum2015 nov. 10
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Inflammatory biomarkers predicting prognosis in patients with acute dyspnea.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här