Inflammatory plasma markers and risk for venous thromboembolism.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inflammatory plasma markers and risk for venous thromboembolism.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap