Inflammatory response in white adipose tissue in the non-obese hormone-sensitive lipase null mouse model.

Ola Hansson, Kristoffer Ström, Nuray Güner, Nils Wierup, Frank Sundler, Peter Höglund, Cecilia Holm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1701-1710
TidskriftJournal of Proteome Research
Volym5
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi
  • Medicinska grundvetenskaper
  • Läkemedelskemi
  • Klinisk medicin

Citera det här