Inflammatory responses after vitrectomy with vitreous substitutes in a rabbit model

Henrik Barth, Sven Crafoord, Karin Arnér, Fredrik Ghosh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inflammatory responses after vitrectomy with vitreous substitutes in a rabbit model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap