Influence of atomic density in high-order harmonic generation

C Altucci, Tomas Starczewski, E Mevel, Claes-Göran Wahlström, B Carre, Anne L'Huillier

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

143 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of atomic density in high-order harmonic generation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi