Influence of core divisome proteins on cell division in Streptomyces venezuelae ATCC 10712

Stuart Cantlay, Beer Chakra Sen, Klas Flärdh, Joseph R. McCormick

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

190 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of core divisome proteins on cell division in Streptomyces venezuelae ATCC 10712”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology