Influence of diabetes on diagnostic performance of computed tomography angiography of the calf arteries in acute limb ischemia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of diabetes on diagnostic performance of computed tomography angiography of the calf arteries in acute limb ischemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap