Influence of diabetes on diagnostic performance of computed tomography angiography of the calf arteries in acute limb ischemia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat