Influence of environment on tunneling thermometry

Tommy Holmqvist, Jukka P. Pekola, Matthias Meschke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The electromagnetic environment of a tunnel junction can influence significantly the tunneling characteristics. We investigate experimentally a particular environment formed by tunnel junctions and compare the results with a theoretical model. We discuss Single Junction Thermometer and a two junction Coulomb Blockade Thermometer as examples.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)172-178
Antal sidor7
TidskriftJournal of Low Temperature Physics
Volym154
Nummer5-6
DOI
StatusPublished - 2009
Externt publiceradJa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Influence of environment on tunneling thermometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här