Influence of factor V Leiden on the development of neovascularisation secondary to central retinal vein occlusion.

Charlotte Lindberg, Andreas Hillarp, Jörgen Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

156 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Aims: To investigate if the presence of factor V Leiden has an influence on the prognosis in central retinal vein occlusion (CRVO).

Methods: 166 patients with CRVO were studied retrospectively. They were tested for factor V Leiden using DNA analysis. The presence of the mutation was studied in correlation with the development of neovascular complications 1 year after the thrombotic event.

Results: 56 of 166 patients (34%) developed neovascular complications after 1 year. In the patients who had the studied mutation 11 of 20 (55%) had developed neovascular complications after 1 year, compared to 45 of 146 patients (31%) in the group without factor V Leiden (p=0.04).

Conclusion: The presence of factor V Leiden seems to enhance the risk of developing neovascular complications in CRVO.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)305-306
TidskriftBritish Journal of Ophthalmology
Volym87
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi
  • Läkemedelskemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Influence of factor V Leiden on the development of neovascularisation secondary to central retinal vein occlusion.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här