Influence of hypoxia on differentiation and proliferation of non-malignant and tumor cells

Marica Vaapil

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of hypoxia on differentiation and proliferation of non-malignant and tumor cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience