Influence of hypoxia on differentiation and proliferation of non-malignant and tumor cells

Marica Vaapil

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat