Influence of impeller type on the flow and mixing in a stirred reactor

Johan Revstedt, Laszlo Fuchs, Tamás Kovács, Christian Trägårdh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of impeller type on the flow and mixing in a stirred reactor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap