Influence of optimised treatment of people with hip fracture on time to operation, length of hospital stay, reoperations and mortality within 1 year.

Ami Hommel, Kerstin Ulander, Karin Björkman Björkelund, Per Ola Norrman, Hans Wingstrand, Karl-Göran Thorngren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

102 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of optimised treatment of people with hip fracture on time to operation, length of hospital stay, reoperations and mortality within 1 year.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap