Influence of pH and surfactants on ultrafiltration membranes during treatment of bleach plant effluent

Ann-Sofi Jönsson, Y. Blomgren, E. Petersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of pH and surfactants on ultrafiltration membranes during treatment of bleach plant effluent”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar