Influence of Preoperative Chemotherapy on the Intraoperative and Postoperative Course of Liver Resection for Colorectal Cancer Metastases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of Preoperative Chemotherapy on the Intraoperative and Postoperative Course of Liver Resection for Colorectal Cancer Metastases.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap