Influence of Preoperative Chemotherapy on the Intraoperative and Postoperative Course of Liver Resection for Colorectal Cancer Metastases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat